VIRTUÁLNÍ POUKÁZKA V HODNOTĚ 200Kč

Na objednání a zaplacení kabelky "ICONIC V" máte čas pouze 6 dní od vyhlášení soutěže, tedy do 16.1.2018 23:59. Po tomto datu poukázka na 200 Kč zaniká a nelze ji již uplatnit. Poukázku nelze uplatnit ani restrospektivně na objednávku před 10.1.2018 19:50.

NEJPRVE SE PŘESVĚDČTE, ZDA MÁTE NA POUKÁZKU V HODNOTĚ 200 Kč nárok

https://www.design-bagira.cz/soutez/

POKUD ANO, TAK:

si vyberte kabelku typu "ICONIC V" na https://www.design-bagira.cz/kabelky/. U každé kabelky úplně dole je objednávkový formulář, kde vyplníte označení produktu, svůj e-mail atp. a hlavně celé jméno človíčka, který Vás nominoval.

Myslím si, že poukázku si zaslouží i ty, které vás nominovaly. I pro ně je platná pukázka v hodně 200Kč

KAŽDÁ NOMINOVANÁ OSOBA MÁ NÁROK POUZE NA JEDNU POUKÁZKU, POUKÁZKY NELZE SČÍTAT

Vícečetná nominace jedné osoby neznamená vícero poukázek. Jedna osoba = jedna poukázka.

1 kabelka = 1 poukázka jedné osoby. Na 1 kabelku nelze použít více než jednu poukázku.

POUKÁZKA NENÍ KOMBINOVATELNÁ S JAKÝMIKOLIV DALŠÍMI SLEVAMI ČI ZVÝHODNĚNÍMI

Poukázku nelze rovněž kombinovat s POUKÁZKAMI, které Vám byly doručeny v roce 2017.

V PŘÍPADĚ VELKÉHO ZÁJMU VYUŽITÍ POUKÁZEK MŮŽE BÝT DOBA VÝROBY KABELKY PRODLOUŽENA.

Prodloužení doby výroby bude závislé na množství objednávek. O předpokládaném termínu dokončení budete informována.

Doba výroby se může prodloužit zvláště u objednávek se speciálními požadavky.

Poukázka není nárokovatelná ani směnitelná za peníze. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo platnost virtuální poukázky zkrátit nebo úplně zrušit a to z jakéhokoliv důvodu (např. velké množství objednávek, zdravotní indispozice a s tím související neúměrné prodloužení doby výroby atp.)